Renvasket for svindel-beskyldninger av Statsadvokaten

foto