Har fylkesmannen mistet trua på Raet Nasjonalpark?

foto