Leder: Lekser kan skape skoletapere – det burde flere lærere snakke høyt om

foto