Mange studenter ruser seg til dårligere karakterer