Truslene mot politikere og journalist: Skal snart avhøres, etter tre uker