Leder: Offentlige ansatte lærer seg nok snart at moderasjon er en plussfaktor. For noen.