Riksadvokaten: Fatalt politiskudd i Kristiansand var innenfor loven

foto