Vil bruke kunstig intelligens for å serve innbyggerne