Statsforvalter fraråder utvidelse av næringspark

foto