En person erklært død etter drukningsulykke i Lyngdal