Da moren ba om hjelp til sin rusavhengige sønn, var det ingen som svarte. Slik endte det