Dømt til «tvangsarbeid» i Sverige for forbrytelsen hun begikk i Grimstad