Undersøker om ulykkesbilen ble kjørt med autopilot

foto