Her er avtalen: Ingen punkter om rask fratredelse

foto