Kongen er fortsatt under utredning – sykemeldingen forlenges