Psykiske lidelser økte ikke under første del av pandemien

foto