Trafikkmål for Kystveien: Antall biler skal mer enn halveres