Aldri tidligere har flere vært lagt inn med covid-19 på Sørlandet sykehus

foto