Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om strømsituasjonen