Stort Hove-engasjement: 200 har merknader til planen

foto