Går bort fra jevnlig testing - dette skjer i Arendal