Fabrikken kjøper ny tomt og flagger ut til Lillesand