Det kan bli nødvendig med ny planprosess for E18

foto