Sprenger sjøbunnen for å gi plass til dobling i skipstrafikk

foto