Går mot endring i flaggloven: Kommuner får bruke flere flagg