Vant pris: – Har vist lederskap under tidvis ekstreme forhold