Det må være lov å spørre Nye Veier hva de driver med. Spørsmålene må rettes til plan-sjefen, som er sivilingeniør med fagfelt «infrastructure and urban and regional planning».