Betaler for bedre vaksine til sine barn: – Den dekker bredere