Hektisk politi-natt: Vold mot vakter og politi, bråk og ruteknusing i sentrum

foto