Melby: Ikke sikkert skolene åpner samtidig i hele landet