Folk trosser oppfordring: – Vurderer sterkt å stenge