Helsedepartementet avviser opplysninger om full gjenåpning av samfunnet

foto