Partiet velger ny leder etter at Une Bastholm overrasket mange med å trekke seg under Arendalsuka i august.

De to kandidatene – Arild Hermstad og Kristoffer Robin Haug – har fått satt av tre minutter hver til å holde valgtale.

Bare et fåtall MDG-ere vil være fysisk til stede på landsmøtet, som avholdes i et møterom på Stortinget lørdag formiddag. Resten av delegatene følger landsmøtet digitalt for å avgi sin stemme.

Som fungerende partileder har Hermstad fått et favorittstempel. Valgkomiteen har også innstilt på ham. Men han svarer diplomatisk på spørsmål om han har tro på at han vinner fram:

– Det er landsmøtet som bestemmer.

Delegater står fritt

Det er ikke tradisjon i MDG for at delegatene er bundet av fylkeslagets standpunkt. En rekke fylkeslag har heller ikke ønsket å si hvilken kandidat de støtter.

På samme vis som sin motkandidat, er også Haug beskjeden når han får spørsmål om hvordan han anser vinnersjansen:

– Delegatene er ubundet, så det er ikke mulig å vite på forhånd hva folk stemmer. Jeg har blitt kontaktet av folk fra alle deler av landet som har gitt uttrykk for at de ser på meg som en god lederkandidat, sier han

Egenskaper som kommunikasjon og lederstil trekkes fram av støttespillere som argumenterer for hver sin kandidat.

– Jeg oppfatter ikke at det politisk sett er så stor forskjell på oss, sier Hermstad.

Distrikts-Norge og grasrota

De to har mange talepunkter til felles i forkant av landsmøtet. Både Hermstad og Haug sier de vil fornye MDG. De fremhever at partiet må bredde ut politikken sin og vise hva de står for på andre felt enn klima- og energipolitikk.

For eksempel innen sosialpolitikk, utdanning, helse og kultur.

Begge vektlegger også distriktene og vil bort fra oppfatningen om MDG som et storbyparti. Og begge snakker varmt om mer kontakt med grasrota.

– Et retningsvalg

Tidligere nestleder Kriss Rokkan Iversen mener likevel at MDG står overfor et retningsvalg og at Haug er rett person for jobben. Valgkomiteens innstilling var for Oslo-fokusert, den viste for lite mangfold, mener hun.

– Det nasjonale slaget står lokalt, sier hun.

– Det er avgjørende å få en partileder som treffer folk i distriktene, både velgere, men også medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte. Det vil motivere og gjøre det lettere å drive valgkamp.

Berg kan bli nestleder

Fylkesleder i Oslo MDG Sigrid Heiberg mener derimot at det er Hermstad som når gjennom i mediene og klarer å appellere til folk i hele landet.

– Arild er ikke bare en veldig fin og morsom fyr. Han er en tydelig og modig politiker som står trygt plantet i det grønne prosjektet, sier Heiberg til NRK.

Hermstad er i dag partiets nestleder. Rykker han opp, står denne plassen tom. Valgkomiteen har innstilt på Lan Marie Berg. Det er ikke meldt inn motkandidater, og ikke varslet noen benkeforslag, opplyser MDG til NTB i forkant av landsmøtet.