Flytter søppelplassen: Jakter tomt til nytt anlegg

foto