350 har skrevet under opprop mot kommunens veiplaner på Eydehavn