Lloyd Kleivene vil gi penger til bystrand på Gundersholmen

foto