Ville kaste kommunedirektøren: Fikk ikke med seg flertallet

foto