Byen har allerede fem. De ønsker nummer seks velkommen