Tilsyn med både barnevernet og sykehus etter knivdrapet

foto