Planlegger ny kanal som vil forlenge Blindleia helt til Kristiansand

foto