– Jeg merker at kundene er urolige for streik

foto