Hvor går grensen for å kunne få oppholdstillatelse i Trefoldighetskirken?