Disse telemarkingene gjør business på markens avføring

foto