Se hvordan det gikk da Agderpostens journalist skulle lande på Gullknapp