Derfor vil fylkesmannen redusere nytt handelssenter på His