Vil samle flertall for å oppheve E18-båndlegging av eiendommer

foto