• Det første strømbruddet, meldt klokken 19.09, gikk ut over områder som Molland, Holvika og Tjore i Grimstad.

  • Seinere gikk strømmen også lenger vest, i et område som omfatter Homborsund og østlige deler av Lillesand kommune.

Klokken 20.46 var til sammen over 5.000 husholdninger uten strøm.

OMFATTENDE: Kartet viser omfanget av strømbruddet i 20-tiden. Foto: Agder Energi Nett/skjermdump

Vanskelig å si

Agder Energi Nett (som enn så lenge ikke har byttet navn) jobbet lenge med å finne ut hvor feilen(e) hadde oppstått.

«Dette kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, dette kan skje opptil flere ganger. Inntil vi har lokalisert feilsted og årsak til hendelsen er det vanskelig å si når strømmen vil være permanent tilbake igjen».

– Montører på vei

Pressevakt Audun Brekke Sandhaug hos Agder Energi Nett ringte i 19-tiden opp Agderposten:

– Vi har flere montører på vei. Akkurat nå vet vi ikke mer enn at rundt 2.500 er uten strøm, sa han da.

– For dem blir det stearinlys og mobiltasting i kveld?

– Ja, vi beklager det, sa Sandhaug.

Resultat av flere feil

Seinere økte som nevnt antallet mørklagte husstander til like over 5.000.

De strømløse ble bedt om å holde seg oppdatert på strømkartet via mobilene.

Klokken 22 var antallet kunder uten strøm nede i 1.155. Mannskapene begynte da få en viss kontroll over situasjonen.

– Det vi opplevde, var flere feil som inntraff nesten samtidig. En av dem var en avbrent travers på en høyspentmast, forklarte Audun Brekke Sandhaug til Agderposten.

Det tok fortsatt en god stund før alle hadde strømmen tilbake i husene sine. Klokken 06 onsdag morgen gjensto kun 21 husstander i Lillesand som fortsatt var strømløse.