Her skal Arendal få flere tusen nye innbyg­gere

foto