Røde Kors Hjelpekorps har hatt 125 oppdrag så langt i påsken