Drapsdømt mann i Kristiansand anker dommen, opplyser advokaten til NTB

foto